Predstavujeme študentov

Škola dizajnu vzdeláva a vychováva študentky a študentov, ktorí sú kreatívni, samostatní a originálni. Radi by sme vám ich na tomto mieste postupne predstavili.

 

Jaana Mõik
Jaana Mõik is Erasmus+ student from Estonia. (February 2018) Jaana Mõik študovala (vo februári 2018) na...
Eliise Kukk
Eliise Kukk is Erasmus+ student from Estonia. (February 2018) Eliise Kukk študovala (vo februári 2018) na...
Merite Pärn
Merite Pärn is Erasmus+ student from Estonia. (February 2018) Merite Pärn študovala (vo februári 2018) na...
Sára Antalová
Sára Antalová je študentkou fotografického dizajnu. V tomto roku maturuje.
Miroslava Bohovičová
Mirka Bohovičová je maturantkou v odbore Grafický a priestorový dizajn na Škole dizajnu a čoskoro aj...
Matej Kollár
Matej Kollár je študentom grafiky vizuálnych komunikácii na Škole dizajnu. V tomto školskom roku absolvoval študijný...
Veronika Císarová
Veronika Císarová je študentkou prvého ročníka v odbore pomaturitného vyššieho odborného štúdia Grafiky vizuálnych komunikácií.
Rudolf Šťastný
Rudolf Šťastný je študent odevného a textilného dizajnu.
Michal Žák
Michal Žák je študentom vyššieho odborného štúdia na Škole dizajnu, odbor Grafika vizuálnych komunikácií.
Katarína Šidová
Katarína Šidová absolvovala v roku 2017 na Škole dizajnu vyššie odborné štúdium fotografie. Venuje sa umeniu...
Lucia Kostková
Lucia Kostková je absolventkou fotografického dizajnu. Počas leta vystavuje svoje práce v pop-up výstavnom priestore v...
Rastislav Korytár
Rastislav Korytár je študentom animovanej tvorby. Okrem videa, filmu a animácie ho zaujíma najmä hudba, sound...
René Lazový
René Lazový je študentom tretieho ročníka fotografického dizajnu. Maturuje v roku 2018, no už teraz má...
Peter Požgay
Peter Požgay je maturantom v odbore fotografický dizajn. Ako absolventskú prácu vytvoril videoinštaláciu, ktorá diváka symbolicky...
Sofia Horňáková
Sofia Horňáková je od roku 2013 študentkou priemyselného dizajnu. V tomto roku maturuje. Rozhodujúcim kritériom výberu...
Michal Nechala
Michal Nechala je od roku 2016 študentom vyššieho odborného štúdia v odbore Grafika vizuálnych komunikácií.
Lukáš Procházka
Lukáš Procházka je študentom vyššieho odborného štúdia v odbore Fotografia.