Predstavujeme študentov

Škola dizajnu vzdeláva a vychováva študentky a študentov, ktorí sú kreatívni, samostatní a originálni. Radi by sme vám ich na tomto mieste postupne predstavili.

 

Dominika Fischerová
Dominika Fischerová je študentka druhého ročníka priemyselného dizajnu.
Mia Latečková
Mia je študentkou fotografie v Škole dizajnu.
Tatiana Amy Málachová
Tatiana Amy Málachová je študentkou vyššieho odborného štúdia animovanej tvorby na Škole dizajnu od roku 2018.
Patrik Láska
Patrik Láska je študentom grafického dizajnu. V roku 2019 bude maturovať.
Kristína Denková
Kristína je študentkou vyššieho odborného štúdia fotografie. Na Škole dizajnu je od septembra 2018.
Tomáš Breyer
Tomáš Breyer je študentom odevného dizajnu.
Laura Bezúchová
Prečo si sa rozhodla študovať odevný dizajn? Neľutuješ že si prestúpila na našu školu? Už od...
Klára Kusá
Klára Kusá je študentkou 1. ročníka vyššieho odborného štúdia v odbore Grafika vizuálnych komunikácií.
Linda Berkyová
Linda Berkyová je novou študentkou grafiky vizuálnych komunikácií. Na vyššie odborné štúdium bola prijatá 19.6.2018.
Natália Zabáková
Natália Zabáková v tomto roku úspešne ukončila štúdium v odbore Animovaná tvorba.
Jaana Mõik
Jaana Mõik is Erasmus+ student from Estonia. (February 2018) Jaana Mõik študovala (vo februári 2018) na...
Eliise Kukk
Eliise Kukk is Erasmus+ student from Estonia. (February 2018) Eliise Kukk študovala (vo februári 2018) na...
Merite Pärn
Merite Pärn is Erasmus+ student from Estonia. (February 2018) Merite Pärn študovala (vo februári 2018) na...
Sára Antalová
Sára Antalová je študentkou fotografického dizajnu. V tomto roku maturuje.
Miroslava Bohovičová
Mirka Bohovičová je maturantkou v odbore Grafický a priestorový dizajn na Škole dizajnu a čoskoro aj...
Matej Kollár
Matej Kollár je študentom grafiky vizuálnych komunikácii na Škole dizajnu. V tomto školskom roku absolvoval študijný...
Veronika Císarová
Veronika Císarová je študentkou prvého ročníka v odbore pomaturitného vyššieho odborného štúdia Grafiky vizuálnych komunikácií.
Rudolf Šťastný
Rudolf Šťastný je študent odevného a textilného dizajnu.