POĎAKOVANIE na konci školského roka

ĎAKUJEME všetkým študentom, kolegom a priateľom za ďalší príjemný a úspešný (už dvadsiaty!) školský rok na Škole dizajnu.

_
Tešíme sa z mnohých úspechov našich študentov, z výstav a podujatí na ktorých sa prezentovali a z ich skvelých prác, ktoré vytvorili.

Sme veľmi radi, že sme sa s mnohými z vás stretli na začiatku školského roka na výstave Kontinuita – 20. rokov Školy dizajnu, ktorú ste mohli vidieť v Satelite, galérii Slovenského centra dizajnu v Bratislave, kde sme okrem stoviek plagátov našich študentov v netradičnej inštalácii predstavili aj audiovizuálne diela našich filmárov, animátorov a fotografov, v rámci sprievodného programu uviedli výstavu Lukáša Procházku na billboarde, výstavy našich študentiek Tamary Jenčovej a Márie Szabóovej v Nitre, premenili interiér Kontaktu site-specific inštaláciou našich študentov interiérového dizajnu, privítali vás na Dni otvorených dverí v Škole dizajnu a výstavách našich pedagógov Kristiána NémethaMaji Božović Bažik. Dizajn a umenie, ktoré vzniká na našej škole ste mohli vidieť aj počas januárového prieskumu študentských prác.

Študentov iste potešilo, že mohli vďaka nášmu úspešnému zapojeniu sa do programu Erasmus+ absolvovať študijný pobyt v Estónsku, kam sa ďalší vrátia aj v tomto roku. Škola dizajnu rozvíja aj partnerstvá so školami v Taliansku, Rakúsku či Slovinsku, takže v nasledujúcich rokoch sa je v rámci zahraničných študijných pobytov na čo tešiť. Vďaka zapojeniu sa do projektu Ambasádorská škola Európskeho parlamentu boli naši študenti aj v Štrasburgu.

Skvelé, ako vždy, boli aj naše plenéry, tradičná exkurzia na Spiši, ale aj návštevy ateliérov umelcov, galérii, výstav, konferencií či rôzne workshopy, diskusie, konzultácie s pedagógmi VŠVU alebo hodiny kresby v SNG. Aby umenia na našej škole nebolo málo, v Galérii Sumec ste mohli vidieť výstavy mladých súčasných umelkýň Alexandry Barth, Dany Tomečkovej, Deany Kolenčíkovej, Aurélie Garovej a aktuálne môžete navštíviť aj výstavu Mariána Vredíka.

Veľmi sa tešíme aj z toho, že sme boli ako jediná stredná škola vybraní na Bratislava Design Week 2018, kde naši študenti pod vedením Kataríny Michalkovej predstavili inštaláciu „Nekonečná identita“. Sme pyšní aj na účasť nášho študenta Reného Lazového na najväčšom slovenskom festivale umenia Biela noc, ale aj na mnohých ďalších študentov a študentky, ktorí reprezentovali seba aj svoju školu na rôznych súťažiach, umeleckých, dizajnérskych a módnych prehliadkach, výstavách a iných podujatiach. Sme tiež radi, že našim študentom môžeme v rámci praxe ponúknuť spoluprácu s takými inštitúciami a našimi partnermi ako sú Slovenská agentúra životného prostredia alebo reklamná agentúra Made by Vaculik, pre ktorých riešili konkrétne zadania pre konkrétnych klientov a už počas štúdia si tak mohli vyskúšať ako funguje dizajnérska prax.

Bol to super rok, tešíme sa na ďalší, ktorý bude iste ešte lepší aj vďaka rekonštrukcii a modernizácii priestorov, na ktorú sme sa podujali, ale aj vďaka novému vybaveniu a technike, ktorú sme sa rozhodli pre našich študentov postupne v najbližších dvoch rokoch zaobstarať a vďaka ďalším odborom maturitného štúdia, ktoré vám budeme môcť ponúknuť od školského roku 2019/2020: Dizajn interiéru, Obrazová a zvuková tvorba - virtuálna grafika a Animovaná tvorba.

Našim absolventom želáme veľa šťastia a úspechov v ďalšom štúdiu na vysokých školách, v dizajnérskej praxi, vlastných umeleckých projektoch aj v každodennom živote.

Želáme všetkým pohodové prázdniny a na našich súčasných aj nových študentov sa tešíme v septembri! Pre tých, ktorí sa stále nerozhodli, či si podať prihlášku na našu školu, pripomíname 2. termín prijímacích pohovorov na vyššie odborné štúdium: 22. 8. 2018.

A aby sa nezabudlo – aj tohto roku sme pre žiakov ZŠ pripravili Letné tvorivé dielne, na ktoré sa ešte stále môžete prihlásiť.

ĎAKUJEME VÁM a tešíme sa na ďalšie stretnutia v novom školskom roku 2018/2019.


Škola dizajnu

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.