PRIESKUM ŠTUDENTSKEJ TVORBY & DOD - MATURITNÉ ŠTÚDIUM / 25. 1. 2024

15:00 - 17:30


Srdečne pozývame rodičov, uchádzačky a uchádzačov o štúdium a všetkých, ktorých zaujíma dizajn a umenie na PRIESKUM ŠTUDENTSKEJ TVORBY v Škole dizajnu - Súkromnej škole umeleckého priemyslu Bohumila Baču.


Tešíme sa na stretnutia v Škole dizajnu na Ivanskej ceste 21 v Bratislave!

Škola dizajnu
Ivanská cesta 21, Bratislava
25. 1. 2024, 15:00 - 17:30

> FB event


Svoju tvorbu predstavia študenti a študentky maturitného štúdia:
- priemyselný dizajn
- dizajn interiéru
- obrazová a zvuková tvorba - virtuálna grafika
- animovaná tvorba
- grafický dizajn
- grafický a priestorový dizajn
- fotografický dizajn
- odevný dizajn

Môžete sa tešiť na:
- prezentácie študentskej tvorby
- prezentácia technologického zázemia
- rozhovory s pedagógmi a študentmi
- informácie o talentovkách
- premietanie študentských filmov

>>>FACEBOOK
>>>INSTAGRAM

Za grafiku k Prieskumu ďakujeme študentke Natálii Szelle.