TERMÍN A PRIEBEH TALENTOVEJ SKÚŠKY do 1. ročníka Školy dizajnu

*

TERMÍN

>>> PRIJÍMACIA TALENTOVÁ SKÚŠKA SA USKUTOČNÍ 5. MÁJA 2021.
Náhradné termíny talentovej skúšky sú 12. mája a 19. mája. 2021.
Vzhľadom na epidemickú situáciu sa termíny talentoviek môžu meniť. Prosíme, sledujte www.skoladizajnu.sk.


*

PRIEBEH>>> Koná sa v priestoroch Školy dizajnu a pozostáva zo 4 častí:

1. kresba zátišia
2. výtvarné spracovanie zadanej témy
3. test všeobecného prehľadu
4. pohovor s uchádzačom – prezentácia portfólia vlastnej tvorby

>>> V prípade nepriaznivej epidemickej situácie sa talentová skúška môže realizovať dištančne. Hodnotiť sa v tom prípade bude najmä:

1. portfólio vlastnej tvorby (uchádzač zašle e-mailom 15 ukážok svojej tvorby)
2. test všeobecného prehľadu (uchádzač zašle e-mailom)

>>> O podrobnostiach a kritériách talentovej skúšky budú uchádzači po doručení prihlášok včas oficiálne informovaní.>>> Prihláška a viac info
>>> Udalosť na facebooku