PRIHLÁŠKA A INFO O TALENTOVKÁCH

Prihlášku odovzdávajú uchádzači na svojej základnej škole do 8. APRIÍLA 2021.

>> ONLINE PREZENTÁCIE ŠTUDIJNÝCH ODBOROV - TERMÍNY


↓ VIDEO PROFILY ODBOROV NA KONCI ↓

​ŠKOLA DIZAJNU BRATISLAVA
- viac ako 20 rokov skúseností
- spolupráce so zahraničím, plenéry pri mori, študijné pobyty Erasmus+
- spolupráce so zamestnávateľmi, odborná prax a pracovné stáže už počas štúdia
- podpora študentov štipendiom
- najnovšia technika a vybavenie
- individuálny prístup a priateľská atmosféra
- vynikajúci pedagógovia z praxe
- tvorivé pobyty, exkurzie, návštevy výstav
- pravidelná výstavná účasť na medzinárodných festivaloch dizajnu a umenia
- vlastná galéria súčasného umenia priamo v budove školy
- podpora mimoškolských študentských projektov
- pravidelná organizácia vzdelávacích podujatí, diskusií a workshopov so špičkovými domácimi a zahraničnými odborníkmi
- ĎALŠIE VÝHODY ŠKOLY DIZAJNU / NAŠE AKTIVITY / ŠTIPENDIÁ


>>> PRIHLÁŠKA na stiahnutie

>>> O ŠKOLE DIZAJNU


ODBORY MATURITNÉHO ŠTÚDIA
>>> PRIEMYSELNÝ DIZAJN
>>> GRAFICKÝ A PRIESTOROVÝ DIZAJN
>>> GRAFICKÝ DIZAJN
>>> OBRAZOVÁ A ZVUKOVÁ TVORBA – VIRTUÁLNA GRAFIKA
>>> ANIMOVANÁ TVORBA
>>> FOTOGRAFICKÝ DIZAJN
>>> ODEVNÝ DIZAJN
>>> DIZAJN INTERIÉRU


>>> PRIJÍMACIA TALENTOVÁ SKÚŠKA SA USKUTOČNÍ 5. MÁJA 2021. Náhradné termíny talentovej skúšky sú 12. mája a 19. mája. 2021. Vzhľadom na epidemickú situáciu sa termíny talentoviek môžu meniť. Prosíme, sledujte www.skoladizajnu.sk.>>> INFO O PRIEBEHU TALENTOVIEK

>>> Talentovky - udalosť na facebookuKontakt:

Adresa:
Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču
Ivanská cesta 21
821 04 Bratislava

Info o štúdiu:
Ľuboš Lehocký
lubos.lehocky@ssus.sk
+421 918 776 11


POZRITE SI VIDEO PROFILY ŠTUDIJNÝCH ODBOROV ŠKOLY DIZAJNU

ANIMOVANÁ TVORBA na Škole dizajnu v Bratislave
ODEVNÝ DIZAJN na Škole dizajnu v Bratislave
DIZAJN INTERIÉRU na Škole dizajnu v Bratislave
OBRAZOVÁ A ZVUKOVÁ TVORBA na Škole dizajnu v Bratislave
FOTOGRAFICKÝ DIZAJN na Škole dizajnu v Bratislave
GRAFICKÝ A PRIESTOROVÝ DIZAJN na Škole dizajnu v Bratislave
GRAFICKÝ DIZAJN na Škole dizajnu v Bratislave
PRIEMYSELNÝ DIZAJN na Škole dizajnu v Bratislave
CENTRUM ODBORNÉHO VZDELÁVANIA A PRÍPRAVY na Škole dizajnu v Bratislave