Informácie o talentovkách a štúdiu na Škole dizajnu

*

VŠETKY DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE O ŠKOLE, ŠTUDIJNÝCH ODBOROCH A PRIJÍMACOM KONANÍ NÁJDETE NIŽŠIE. AK STE NENAŠLI, ČO STE HĽADALI, MÔŽETE NÁS KEDYKOĽVEK KONTAKTOVAŤ AJ E-MAILOM ALEBO TELEFONICKY:

Ľuboš Lehocký / lubos.lehocky@ssus.sk / +421 918 776 114

>> VIDEÁ O ODBOROCH NA ŠKOLE DIZAJNU
<<>>> TERMÍN TALENTOVEJ SKÚŠKY

PRIJÍMACIA TALENTOVÁ SKÚŠKA SA USKUTOČNÍ 5. MÁJA 2021.
Náhradné termíny talentovej skúšky sú 12. mája a 19. mája. 2021.
Vzhľadom na epidemickú situáciu sa termíny talentoviek môžu meniť. Prosíme, sledujte www.skoladizajnu.sk.
PRIHLÁŠKU odovzdávajú uchádzači na svojej základnej škole do 8. APRIÍLA 2021

>>> PRIEBEH TALENTOVEJ SKÚŠKY

>>> Koná sa v priestoroch Školy dizajnu a pozostáva zo 4 častí:
1. kresba zátišia
2. výtvarné spracovanie zadanej témy
3. test všeobecného prehľadu
4. pohovor s uchádzačom – prezentácia portfólia vlastnej tvorby

>>> V prípade nepriaznivej epidemickej situácie sa talentová skúška môže realizovať dištančne. Hodnotiť sa v tom prípade bude najmä:
1. portfólio vlastnej tvorby (uchádzač zašle e-mailom 15 ukážok svojej tvorby)
2. test všeobecného prehľadu (uchádzač zašle e-mailom)


>>> O podrobnostiach a kritériách talentovej skúšky budú uchádzači po doručení prihlášok včas oficiálne informovaní.


>>> PRIHLÁŠKY
>>> PRIHLÁŠKA NA STREDOŠKOLSKÉ MATURITNÉ ŠTÚDIUM
>>> PRIHLÁŠKA NA POMATURITNÉ VYŠŠIE ODBORNÉ ŠTÚDIUM

>>> PRÍPRAVNÉ KURZY KRESBY


>>> ODBORY - MATURITNÉ ŠTÚDIUM
>>> PRIEMYSELNÝ DIZAJN
>>> GRAFICKÝ A PRIESTOROVÝ DIZAJN
>>> GRAFICKÝ DIZAJN
>>> OBRAZOVÁ A ZVUKOVÁ TVORBA – VIRTUÁLNA GRAFIKA
>>> ANIMOVANÁ TVORBA
>>> FOTOGRAFICKÝ DIZAJN
>>> ODEVNÝ DIZAJN
>>> DIZAJN INTERIÉRU


>>> ODBORY - VYŠŠIE ODBORNÉ ŠTÚDIUM
>>> GRAFIKA VIZUÁLNYCH KOMUNIKÁCIÍ (3 r.)
>>> FILMOVÁ A MEDIÁLNA TVORBA (3 r.)
>>> ANIMOVANÁ TVORBA (3 r.)
>>> FOTOGRAFIA - žurnalistická fotografia(3 r.)
>>> INTERIÉROVÝ DIZAJN (3 r.)
>>> TEXTILNÝ DIZAJN (3 r.)

>>> ODEVNÝ DIZAJN - 2r. špecializačné štúdium


>>> O ŠKOLE

>>> KONCEPCIA
>>> ERASMUS
>>> PRAX
>>> PEDAGÓGOVIA
>>> GALÉRIA SÚČASNÉHO UMENIA
>>> NOVINKY A ŠKOLSKÉ AKTIVITY
>>> VYBAVENIE A ŠKOLNÉ>>> Talentovky - udalosť na facebooku

Čo sa v Škole dizajnu naučíte?
Stiahnite si leták so stručnými informáciami.


INFO_-_ODBORY.pdf
1
1
2
2
3
3
4
4